Privacyverklaring

Beschrijving van het bestand en informatie over de verwerking van de gegevens

1. Verantwoordelijke gegevensverwerking

NunnaUuni Oy (2081322-8) en Nunnanlahden Uuni Oy (04999243-0)
Joensuuntie 1344 C
FI-83940 Nunnanlahti, Finland
Tel. +358 207 508 207
E-mail: info@nunnauuni.fi

2. Verantwoordelijke partij voor register

NunnaUuni Oy
Joensuuntie 1344 C
FI-83940 Nunnanlahti, Finland
Tel. +358 207 508 207
E-mail: info@nunnauuni.fi

3. Registernaam

NunnaUuni-klantregister

4. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Het primaire doel van de verwerking van persoonsgegevens is de relatie tussen NunnaUuni en de klant. De gegevens worden verwerkt op basis van een klantrelatie tussen NunnaUuni en een klant, een afzonderlijke, uitdrukkelijke toestemming van de klant of wettelijke verplichtingen.

De persoonsgegevens worden gebruikt voor:

 • Behoud van het klantenbestand
 • Behandeling van feedback van klanten, bestelling van brochures, contactaanvragen en aanbestedingen en de beantwoording daarvan.
 • Realisatie van relatiecommunicatie en marketing
 • Follow-up van onlinediensten en opstelling van statistieken voor de ontwikkeling van de diensten, marketingdoeleinden en het vergemakkelijken van zakelijke activiteiten voor de klant.
 • Zorg voor en ontwikkeling van klantrelaties
 • Meer gepersonaliseerde, gerichte inhoud en marketing
 • Verbetering van de klantervaring
 • Directmarketing, opiniepeilingen of marktanalyses

5. Inhoud van de informatie in het register

Een enkel persoonsdossier kan bestaan uit de volgende gegevens:

 • Persoonlijke naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Interessegebieden
 • IP-adres van de gebruiker
 • Tijdsdata

6. Regelmatige informatiebronnen

Klantgegevens worden voornamelijk verzameld bij de klanten bij een bestelling of aankoop of gebruik van diensten, het formuliergedeelte van een onlinedienst (bestelling van brochures, contactaanvraag, aanbesteding, feedback), klantenservice-evenementen en anderszins rechtstreeks bij de klant. Bij het gebruik van de diensten wordt ook klantinformatie met betrekking tot de informatiesystemen van NunnaUuni aangemaakt. De gegevens worden ook bijgewerkt aan de hand van het bevolkingsregister of andere soortgelijke externe gegevensbronnen.

7. Regelmatige verstrekking van data en doorgifte van gegevens buiten de EU of de EER

Behalve aan NunnaUuni, zijn verkoopnetwerk en serviceproductie worden de persoonsgegevens van een klant niet aan andere externe partijen verstrekt.

Klantgegevens worden alleen geleverd buiten de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of landen waarvan de Europese Commissie heeft vastgesteld dat zij een geschikt niveau van gegevensbescherming bieden, op een wijze die is toegestaan door de Wet bescherming persoonsgegevens.

8. Gebruik van cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat naar de eigen computer van de gebruiker wordt gestuurd en daar wordt opgeslagen. Cookies brengen geen schade toe aan de computers of bestanden van de gebruikers. Cookies en andere soortgelijke technieken worden op de NunnaUuni-website gebruikt voor de implementatie en ontwikkeling van de website en diensten, het verbeteren van de gebruikerservaring en voor gerichte marketing bij de diensten die NunnaUuni of zijn partners aanbieden.

NunnaUuni kan cookies gebruiken om informatie te verzamelen over bijvoorbeeld welke site de gebruiker heeft bezocht, welke webpagina’s worden bezocht en wanneer, welke browser wordt gebruikt, wat het besturingssysteem van uw eindapparatuur is en wat het IP-adres van de computer is. Een gebruiker kan niet worden geïdentificeerd op basis van cookies alleen. De door cookies en andere soortgelijke technieken verkregen informatie kan echter wel worden gekoppeld aan een geïdentificeerde gebruiker die zich bijvoorbeeld heeft ingeschreven voor een nieuwsbrief of voor evenementen van NunnaUuni. In deze situatie worden de gegevens verzameld en verwerkt op de in de privacyverklaring beschreven wijze.

U kunt het gebruik van cookies desgewenst voorkomen door de browserinstellingen te wijzigen zodat de browser niet toestaat dat cookies worden opgeslagen. Het uitschakelen van deze functie kan leiden tot een tragere werking van sommige diensten, of de toegang tot bepaalde websites kan volledig worden verhinderd.

Op de website van NunnaUuni wordt een analyseprogramma van Google Analytics gebruikt. De tool Google Analytics maakt gebruik van cookies die kunnen worden gebruikt voor het opstellen van statistieken en voor het analyseren van het gebruik van de website. Cookies verzamelen anonieme gegevens over het dataverkeer in de online dienst, en dit soort informatie is niet gekoppeld aan een individu. U kunt de monitoring voorkomen door gebruik te maken van de opt-outfunctie van de Google Analytics-tool.

NunnaUuni kan de verzamelde gegevens uit het gebruik van de website ook gebruiken voor het genereren van gerichte reclame of inhoud in een browser. NunnaUuni kan doelgroepen maken op basis van de websites die bepaalde browsers hebben bezocht. Voor deze doelgroepen kan NunnaUuni op basis van hun vroegere online gedrag reclame of inhoud presenteren die zij waarschijnlijk interessant vinden. Bij het creëren van doelgroepsegmenten kan NunnaUuni gebruik maken van partners en gedragsgegevens die van websites buiten NunnaUuni zijn verzameld.
Als u geen gerichte reclame wilt ontvangen op basis van uw interessegebieden, kunt u de targeting in zijn geheel of volgens bedrijf voorkomen via de website van YourOnlineChoices.

9. Principes voor registerbescherming

De informatiebeveiliging en de vertrouwelijkheid, integriteit en bruikbaarheid van persoonsgegevens van de verwerking van persoonsgegevens door NunnaUuni worden beveiligd door geschikte technische en administratieve maatregelen in overeenstemming met de informatiebeveiligingsbeginselen van NunnaUuni. De persoonsgegevens zijn beschermd tegen ongeoorloofde toegang en illegale of onopzettelijke gegevensverwerking.

Persoonsgegevens worden alleen verwerkt door werknemers van NunnaUuni met een afzonderlijke machtiging voor de verwerking van persoonsgegevens zoals vereist door de taak, en door partners die de diensten in opdracht van NunnaUuni onderhouden of ontwikkelen.

10. Recht op inzage

Een klant heeft het recht op inzage over welke informatie over hem/haar in het bestand met persoonsgegevens is opgeslagen. Het verzoek om inzage wordt schriftelijk gericht aan het adres: NunnaUuni Oy, Joensuuntie 1344 C, FI-83940 Nunnanlahti, Finland. In een verzoek om inzage verstrekt de klant de informatie die nodig is om informatie op te zoeken: Naam, adres, telefoonnummer De verantwoordelijke voor de verwerking kan de verzoeker zo nodig vragen zijn/haar identiteit te bewijzen.

11. Recht op rechtzetting van de gegevens

De klant heeft het recht de over hem/haar in het gegevensbestand opgeslagen data in te kijken en rechtzetting te vragen van eventuele onjuiste of onvolledige informatie. Als een persoon de over hem of haar opgeslagen gegevens wil inzien en wil laten rechtzetten, moet het verzoek schriftelijk aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden gericht. NunnaUuni Oy, Joensuuntie 1344 C, FI-83940 Nunnanlahti, Finland. De verantwoordelijke voor de verwerking kan de verzoeker zo nodig vragen zijn/haar identiteit te bewijzen.

12. Andere rechten in verband met de verwerking van persoonsgegevens

Een klant heeft het recht om te vragen dat de hem/haar betreffende persoonsgegevens uit het register worden gewist (“recht om te worden vergeten”). Op dezelfde manier hebben de betrokkenen andere rechten die in overeenstemming zijn met de algemene verordening gegevensbescherming van de EU, zoals beperking van de verwerking van persoonsgegevens in bepaalde situaties, zoals direct marketing. De aanvragen worden schriftelijk ingediend bij de verwerkingsverantwoordelijke. De verantwoordelijke voor de verwerking kan de verzoeker zo nodig vragen zijn/haar identiteit te bewijzen.

13. Auteursrecht en handelsmerken

Het auteursrecht van deze website en andere intellectuele rechten zijn eigendom van NunnaUuni. NunnaUuni en de tekens en logo’s op de website zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van NunnaUuni en van de merken die het vertegenwoordigt. Het gebruik van de website en de informatie daarop voor privé-, niet-commerciële doeleinden is toegestaan. Anderszins is het kopiëren, overdragen, verspreiden of opslaan van de inhoud van de website of een deel ervan in welke vorm dan ook verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NunnaUuni.

14. Aansprakelijkheid

De inhoud van de website wordt geleverd ‘zoals het is’. Het gebruik van de informatie of diensten op deze website vindt plaats op eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. NunnaUuni is niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid, nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van deze website en een ononderbroken en foutloos functioneren van de website kan niet worden gegarandeerd.

NunnaUuni is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade veroorzaakt door de aangeboden website of onderbreking van het gebruik ervan, zelfs indien de mogelijkheid van dergelijke schade aan NunnaUuni was gemeld. De aansprakelijkheid van NunnaUuni reikt niet verder dan in overeenstemming met dwingende bepalingen van de Finse wetgeving.

15. Links en accessoires voor sociale media

De websites kunnen links en verbindingen bevatten naar onlinediensten van derden en naar de sociale media (zoals Facebook, Instagram, YouTube). De accessoires op de website van NunnaUuni die door derden worden onderhouden, worden geüpload vanaf de eigen servers van de diensten, waardoor derden hun eigen cookies kunnen plaatsen. Op deze diensten die door een derde op de website van NunnaUuni en in zijn diensten worden aangeboden of op toepassingen die door een derde worden bemiddeld, zijn de voorwaarden en andere bepalingen van derden van toepassing. NunnaUuni is niet aansprakelijk voor de inhoud of het gebruik van websites van derden.

Vind uw dichtstbijzijnde dealer en installatiedienst

Wilt u het NunnaUuni-assortiment van dichtbij verkennen? Hebt u hulp nodig met de installatie? Hier vindt u de dichtstbijzijnde dealer en installatiebedrijf.

Vind uw dichtstbijzijnde dealer en installatiedienst

Vragen over de producten?

Hebt u vragen over onze producten? Onze experts beantwoorden graag al uw vragen.

Neem contact met ons op